Svensk klassisk massage/ triggerpunktsbehandling

Svensk klassisk massage är en djupgående muskelmassage där man aktivt arbetar med att lösgöra spänd muskulatur och på så sätt uppnå en mjukare kropp med bättre cirkulation.
Den behandlande massagen anpassar jag individuellt efter varje persons behov, och det kan också ingå andra moment, som t.e.x rörelsetester, stretch, idrottsmassage, Strain and Counter Strain, triggerpunktsbehandling mm.
I förebyggande syfte ger behandlingen mindre benägenhet för skador, och vid skador,
kortare läkningstid och därmed kort sjukskrivningstid.

Massage har funnits i alla tider över hela världen och har alltid fungerat som smärtlindring och muskelavslappning.
Massagen anses även ha emotionella effekter då den ger ett välbefinnande och fungerar avstressande.
Forsking visar att beröring skapar avspänning och välmående, och när vi mår bra blir förutsättningarna för läkning och näringsupptag bättre och förmågan att stå emot infektioner ökar.

All läkning kommer inifrån och ju tidigare man tar itu med sina problem desto snabbare går det att rätta till, eftersom det med tiden sprider sig till andra delar av kroppen.
Vi människor reagerar olika beroende på det som finns i vår kropp just vid tillfället för massagen. Vissa blir pigga, varma, lugna och känner sig direkt bättre efter en behandling, medans andra kan bli trötta och frusna.
Oavsett vad som händer brukar man efter ett par dagar känna sig bättre än innan man fick massage.

Genom massage stimulerar man vävnad som sänder impulser till det centrala nervsystemet, vilket leder till att olika biokemiska processer startar.
Exempel på vad som händer:

. Lugn och ro hormonet oxytocin utsöndras, samt smärtstillande endorfiner.
.Blod och lymfcirkulation ökar
.Stresshormoner hämmas
.Näringsupptaget förbättras och därmed också immunförsvaret
.Koncentrationsförmågan ökar
. Ämnesomsättningen förbättras
. Blodtrycket sänks

Massage känner inga åldersgränser utan gör gott på ung som gammal!