Öronakupressur

Hela människokroppen avspeglar sig i örat på samma sätt som den gör på fötterna. Örat är en av kroppens reflexzoner, så när sjukdomar och besvär uppstår, blir motsvarande punkter i örat ömma och aktiva.

Genom att stimulera punkterna i örat, kan man nå andra delar i och på kroppen, påverka nervsystemet och uppmuntra kroppen till självläkning och balansering.
Forskning visar att öronakupressur/-akupunktur påverkar det autonoma nervsystemet mer än vad kroppsakupunktur gör och det kan vara en av förklaringarna till att just öronbehandling är extra effektivt vid just stress, oro, depression och sömnsvårigheter.
Vid en öronakupressurbehandling utgår jag från en metod som kallas för NADA.(= National Acupuncture Detoxification Association)Det är en metod som man bl.a kan behandla alla former av Stressymtom, utmattning, oro och depression med.
Med NADA påverkar man de kemiska ämnen där det uppstår obalanser pg.a stress, oro, depression och sömnlöshet. Nivåerna av serotonin, oxytocin, Gaba och kortisol ( ett av kroppens viktigaste stresshormon) balanseras, vilka är samma substanser som anti-depressiv medicin arbetar med.
Det viktiga är tid. Är du stressad och har levt under stress en längre period så tar det också längre tid för att du ska kunna landa och tillgodose dig behandlingen.
Andra användningsområden som NADA har är b.la:

  • All form av avvänjning, som Nikotin-, och sockeravvänjning. Avvänjnin med NADA fungerar då bäst i kombination med ex Kbt/Acc Coaching.
  • Kriser i livet, såsom vid sjukdomar, separationer, dödsfall, katastrofer o.s.v.
    NADA är ett jättebra komplement även här och vid situationer då exempelvis en hel familj blivit drabbad, behandlar man med fördel hela familjen.
  • Barn. ( enligt lag ej under 8 år) Barn är extra känsliga och mottagliga.
  • Sömnen stimuleras och blir djupare vilket i sig är välgörande och påverkar allmäntillståndet.
    Vidare kan man använda öronakupressur för att stärka och bygga upp immunförsvaret, påverka fysiska obalanser och ge muskelavslappning.

Hur går en Öronakupressurbehandling till?

Oavsett om du väljer att få enbart öronbehandling eller att kombinera med annan terapi, börjar jag alltid med att behandla just öronen. Detta pg.a att öronakupressuren är så balanserande och lugnande att det kommer hjälpa och förstärka det vi sedan väljer att gå vidare med.
Behandlingen börjar med att jag söker efter ”aktiva” punkter. När jag hittat rätt fäster jag ett litet frö eller magnetplåster på punkten med hjälp av en palperpenna.
När punkterna på örat stimuleras, antingen av frö- eller kulplåster så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, till hjärnan, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen.
När alla plåstrena är ditsatta får du ligga och slappna av en stund, alternativt går vi vidare med annan terapiform.
Efter behandlingens slut får plåstrena sitta kvar så att de kan få fortsätta verka under flera dagar.
För bästa effekt uppmanar jag dig att gnugga på punkterna och på så vis behandla dig själv till nästa gång vi ses. Ju oftare du gnuggar på punkterna desto bättre!

Hur kan behandling av örat fungera?

I örat finns nerver som sörjer dels för kontakten mellan örat, ansiktet, nacken, armen och hjärnan, samt vagusnerven som är den nerv som har kontakt med våra inre organ. På ett enda ställe på kroppen kommer vagusnerven upp till ytan och det är i öronsnäckan; conchan. Därför kan vi genom att stimulera punkter i örat faktiskt nå och påverka de inre organen och en teori är att det är därför som öronakupressur är så effektivt.
Eftersom örat är en reflexzon så är det bara de punkter där det finns en obalans som är aktiva, i motsats till kroppens aku-punkter där man kan uppmäta aktivitet i alla punkter längs meridianerna.
Man kan därför undersöka örat med en elektrisk palperpenna. Är det ingen obalans i punkten så finns där ingen elektrisk aktivitet.

Skillnaden mellan akupressur och akupunktur.

I studier har man sett att akupunktur ( med nålar) påverkar cellen i det område där man sätter nålen, vilket i sin tur påverkar kroppen, medans akupressur påverkar hormonsystemet och och sedan kroppen. Båda metoderna är lika effektiva men akupressur med frö-kulplåster är framförallt att föredra för de som inte gillar nålar. Effekten kommer mer smygande men håller i sig längre, medans akupunktur har en mer direkt verkan, men dalar snabbare.