KBT/ACC Coaching

Ibland dyker det upp hinder på vår väg, det gör det för oss alla. Det positiva är att du själv kan välja hur du vill se på dessa hinder.
Väljer du att se det som ett stort stopp, så är det precis vad det blir, och väljer du att se det som en utmaning så får det helt andra följder, varpå du också kommer att växa och utvecklas som människa! Hinder är till för att övervinnas, men ibland kan det behövas lite hjälp på vägen.

Vad är KBT/ACC Coaching?

KBT betyder kognitiv beteende terapeutisk Coaching, och är en coachingform som målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna, vilket man gör i psykodynamisk terapi.
Tankar, känslor och beteenden hör ihop och påverkar varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har, samtidigt som vi också kan påverka dem så att vi mår bra!
Focus läggs vid problemlösning och hur vårt beteende påverkas av våra tankar.(kognitioner) Dock utesluter detta inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss idag.

ACC som står för Acceptance and commitment Coaching, har som mål att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Kärnan i målet är att hjälpa individen att leva ett så rikt och meningsfullt liv som möjligt.
ACC Coaching går ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar.
En numera välkänd teknik inom ACC, är Mindfullness, som går ut på att vara i nuet, snarare än att fundera på sådant som komma skall, eller saker som hänt tidigare.
Ett grundläggande begrepp inom ACC Coaching är ” värderad riktning” som innebär att man över en längre tid funderar över vad man värdesätter i livet, snarare än vad som förväntas av en.

En KBT/ACC Coach arbetar med individuella samtal på ett coachande förhållningssätt.
Coaching är målinriktat, vilket innebär att individens intressen och mål står i centrum samt att individen själv bär på alla svar inom sig.
Jag som Coach lägger den största vikten vid att hjälpa dig att hjälpa dig själv.
Jag stödjer dig dels i att hitta dina egna svar, dels i att våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förbättring.
Jag lyssnar både till det du uttalar högt men också till det som inte sägs.

När kan KBT/ACC Coaching hjälpa?

Denna coachingform används med framgång vid ex depressioner, ångest, stresshantering, självkänsla, känslan av att inte komma vidare i livet, hur du skapar det liv du vill ha mm.