Bindvävsmassage

Bindvävsmassage, även känd som neuralterapi, har som mål att lösa upp förtätad bindväv där det bildats förmycket. Det är en behandlingsform av reflexzonerna i bindväven.

Vid Bindvävsmassage arbetar terapeuten i underhuden med en speciell drag- och lyftteknik som påvekar sensoriska nerver i huden. Dragen läggs på exakta positioner på kroppen utefter ett särskilt schema.
Till skillnad mot den klassiska massagen där man jobbar mot hjärtat för att stimulera det syrefattiga venösa blodet, drar man i bindväven mer inifrån och ut från hjärtat för att stimulera det syrerika artäriella blodflödet.
Det är en kraftfullare massageform än den klassiska massagen.
Vid bindvävsmassage ”samtalar” vi egentligen med nerverna för att sänka graden av nervspänning.
Vi påverkar de 31 nervsegmenten som utgår från ryggraden och som försörjer olika kroppsområden. De ytliga bindvävsförändringarnas lokalisation hänger alltid samman med den kroppsdel som har en funktionsstörning.

Varför bildas det förmycket bindväv?

Det kan bero på överbelastning, otillräcklig muskelstyrka, vävnadsskador, ”kroniska” inflammationer, dålig genomblödning, metalt försvar och olika emotionella känslor.. Kropp och själ hör ju ihop, och så även här.

När är det bra med bindvävsmassage?

Bindvävsmassage ökar blodgenomströmningen, frisätter slaggprodukter och sänker nervspänningarna i kroppen. Den hjälper musklerna att slappna av, lindrar muskelvärk, ledvärk och kronisk smärta. Bindvävsmassage är effektivt vid rörelseinskränkningar, efter operationer p.ga ärrbildningar mm
När vår kostym känns ” för trång”, då är bindvävsmassagen utmärkt.